W jaki sposób dzielić cele?

W jaki sposób dzielić cele?

freeimages.com

Kaskadowanie zakłada, że cele podwładnych wynikają z celów przełożonego. Przełożony stawia sobie pytanie: Co mój podwładny musi osiągnąć, abym zrealizował swój cel? Odpowiedź na to pytanie formułuje w postaci celu, czyli oczekiwanego wyniku. Do najczęściej stosowanych metod kaskadowania należy podział targetowy, etapowy oraz operacjonalizacja2. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdej z metod.

a. Podział „targetowy” – Cel dzieli się na części i przydziela się każdą z nich podwładnym. Cele podwładnych mają zazwyczaj takie samo brzmienie i stanowią część celu przełożonego. Cele podwładnych składają się na cel przełożonego.

b. Podział etapowy – Dotyczy celów składających się z kilku elementów lub etapów, jest często stosowany w projektach.

c. Operacjonalizacja –  Podstawowym założeniem tej metody jest pozostawienie swobody pracownikowi w doborze narzędzi i metod za pomocą, których zrealizuje on postawiony przed nim cel. Operacjonalizacja wiąże się z opracowaniem przez podwładnego sposobu realizacji celu.

Ważnym aspektem każdej z opisanych powyżej metod kaskadowania celów jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji na linii przełożony – pracownik. Jednym ze sposobów komunikowania celów jest spotkanie informacyjne, podczas którego przełożony przedstawia podwładnemu cele indywidualne do realizacji na dany rok. Inną metodą uzgadniania celów jest zaproponowanie przez podwładnego celów indywidualnych, które składają się na realizację celów przełożonego. W takiej sytuacji warunkiem niezbędnym dla zastosowania tej techniki jest szczegółowa wiedza podwładnego o celach jego przełożonego. Ostatecznie to jednak przełożony akceptuje lub modyfikuje zaproponowane przez pracownika jego indywidualne cele. Zdarzają się również sytuacje (na przykład kiedy pojawia się nowy obszar działania, a wraz z nim nowy cel), gdy powinno dojść do wspólnego zdefiniowania celu przez przełożonego i podwładnego. Zastosowanie każdego z powyżej opisanych sposobów komunikacji wymaga dostosowania do sytuacji i kompetencji oraz dojrzałości podwładnego. Bez względu na to, w jaki sposób dokonano podziału celów i jak uzgodniono ich realizację, kolejnym krokiem jest ustalenie kryteriów oceny realizacji celu.

Chcąc zaczerpnąć większej wiedzy ze sposobów dzielenia celów zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń sprzedażowych