W jaki sposób Polacy definiują rozwój zawodowy i osobisty?

rozwoj-osobisty

Polacy coraz częściej uczęszczają na szkolenia z rozwoju zawodowego. Samorozwój obok nauki języków obcych i obsługi komputerowych. Nabiera coraz większego znaczenia.

Ucząc się zarządzać swoim czasem osiągniesz sukces. Będziesz mógł nawiązać lepsze relacje dzięki uczeniu się komunikacji interpersonalnej, asertywności, negocjacji, autoprezentacji samo siebie.