Jak dobierać wskaźniki oceny realizacji celów?

Jak dobierać wskaźniki oceny realizacji celów?

freeimages.com

Zarządzanie przez cele opiera się na wyznaczaniu do realizacji konkretnych celów i rozliczaniu pracowników z uzyskanych wyników. Nieodłącznym elementem procesu oceny realizacji celów jest ustalenie kryteriów pozwalających przełożonemu i podwładnemu ocenić, czy i w jakim stopniu stan docelowy został osiągnięty. Przy ich konstruowaniu pomocna może być odpowiedź na pytanie: po czym poznam/poznamy, że dany cel został zrealizowany? Kryteria, czyli wskaźniki określające poziom realizacji celu muszą być uzgodnione na początku cyklu ZPC, w momencie definiowania celu, czyli w trakcie rozmowy pomiędzy przełożonym, a podwładnymi na początku cyklu ZPC. Dobierając wskaźnik do określonego rezultatu można zadać sobie kilka pytań pomocniczych pozwalających na poprawne skonstruowanie kryteriów i wskaźników realizacji stawianego celu:

1. Co chce się osiągnąć realizując dany cel?
2. Co się powinno zmienić na skutek realizacji celu?
3. Po czym można poznać, że dany cel został osiągnięty?

http://www.sxc.hu/photo/1144348

szkolenia otwarte gamma

Odpowiedzi na postawione powyżej pytania pozwolą zidentyfikować kilka wskaźników realizacji celu. Należy wybrać spośród nich jeden lub dwa najważniejsze wskaźniki. Według Michaela Armstronga przy definiowaniu wskaźników należy pamiętać, aby mierniki dotyczyły wyników, a nie podjętych wysiłków, były obserwowalne i obiektywne, zaś dane do pomiaru muszą być łatwo dostępne. Warto również skorzystać z mierników już istniejących w urzędzie np. jeśli w latach ubiegłych stosowano jako kryterium oceny realizacji przeprowadzanych projektów, zgodność z harmonogramem działań, to w kolejnym roku można również korzystać z tego wskaźnika. Jeśli wcześniej jako kryterium efektywności działań promocyjnych urzędu uznano wzrost liczby użytkowników korzystających z portalu, to można ponownie wykorzystać ten miernik.

Poznaj tajemniki dobierania wskaźników oceny realizacji celów zapisując się na szkolenia sprzedażowe