Wyzwania polskich liderów

Liderzy w Polsce spotykają się z mnóstwem wyzwań, także ze specyficznymi dla tej części świata. Przywództwo to sztuka podejmowania dobrych decyzji. Jednak, żeby podjąć ją właściwie, trzeba znać jej tło, czyli również trudności i możliwości jakie za tym stoją.

Burzliwa historia naszego kraju, ciągle posiada duży wpływ na nas. Również na to jak wygląda nasza siła robocza i jej liderzy. Podstawą zachowań są tu parodoksy. Odważni menadżerowi i kierownicy, motywujący swoich podwładnych, dbający o wydajność
i skuteczność, muszą równocześnie pozostawać w zgodzie ze swoją konserwatywnością, czy ograniczeniem przez panujące zasady. Choć są konsekwentni i zdeterminowani, to również biurokratyczni. Szanując hierarchię, jednocześnie pragną uwolnienia od niej
i niezależności. Polscy liderzy to tacy wewnętrzni buntownicy, którzy odpowiednio kierując swoim buntem, mogą uwolnić swoją organizację z otoman zamierzchłych czasów i samych siebie. Nie należy jednak zapominać o przeszłości, ale budować na niej.

Lider powinien wiedzieć jak zwiększyć wydajność, nie zwiększając przy tym kosztów. Musi wiedzieć jak tworzyć interdyscyplinarne zespoły, dające ciekawe połączenia i różne perspektywy. I jak w obrębie jego ludzi, organizacji utrzymać kreatywność, myślenie innowacyjne, a także nauczyć ich jak tworzyć zmiany w sobie i w organizacji.

Polakom przywykniętym do czarnowidztwa, szczególnie trudno jest utrzymać zaangażowanie pracowników i optymistyczne i pewne przedstawianie przyszłości firmy, gdy perspektywa porażki jest realna każdego dnia. Niepewność światowej gospodarki oraz polska zmieniająca się na każdym polu rzeczywistość, może niejednemu liderowi zszargać nerwy.

Polacy mają dużo zrozumienia dla cierpienia w swojej historii, potrafią współodczuwać, przy donioślejszych wydarzeniach upamiętniających jakieś ważne chwile w historii. Pojawiając się jednak w poniedziałek w pracy, zapominają jednak trochę o idei człowieczeństwa.

Na polski rynek pracy składają się aż trzy różne pokolenia. Jedno z nich żyło w czasach komunizmu i czasem  z rozrzewnieniem do tych czasów ‘porządku’ wraca. Druga część urodziła się w tym okresie, więc albo tego w ogóle nie pamięta, albo wspomina pozbywanie się go jako budowanie nowej wolności. Trzeci fragment to osoby, które urodziły się już po nim. Dobry lider ma za zadanie czerpać
z tych różnic kulturowych i światopoglądowych, tak by działać w interesie wspólnej ‘misji’.

Nie jest łatwo być przywódcą, ale może być ogromnie satysfakcjonujące. Nabywając umiejętność dokonywania słusznych wyborów, mających na uwadze uwarunkowania swojego zespołu, może nam otworzyć drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte.