Eko-lider

Dla eko-lidera firma to żywy organizm. Taki, który ma wiele osobowość, wiele cech, których część ze sobą współgra, a część nie.

Każdy lider ma swój system wartości, wedle którego funkcjonuje. Komunikuje go również na zewnątrz i uważa, za odpowiedni dla niego.

Organizacja jest jak żyjący twór, każde nowe doświadczenie, które ją spotyka, jest szansą na jej ewolucję. Czasami jednak ogranicza nas nasza własna percepcja, postrzegając jakieś zdarzenie jako cos negatywnego, jesteśmy ‘ślepi’ na jego dobre strony i szansa znika. Jeśli jednak skupimy na niej swoją uwagę, mocno się na niej skoncentrujemy, zrozumiemy co może nam dać, możemy wtedy dojść do czegoś przełomowego i wartościowego.

Jeżeli jednak nie czujemy możliwości zmiany, może powstać w nas opór przed nią. To co znane, zawsze wydaje się bardziej bezpieczne i mniej ryzykowne. Jednak opierając się tylko na naszym komforcie, firma nie przejdzie na wyższy poziom i przestanie się rozwijać.

Eko-lider musi pamiętać o tym, że firma to działająca ‘maszyna’. Czasami dzieje się tak, że odkrywając istotę człowieczeństwa w firmie
i jej potencjał ludzki, menadżerowie deprecjonują swój wkład w nią i zaczynają ‘wysłuchiwać ludu’. To złe posunięcie. Lider ma zarządzać zasobami i kompetencjami i organizować je w najkorzystniejszy sposób. Kolektywne decyzje sprawiają jedynie, że motywacja w pracy spada, a ludzie zaczynają odchodzić.

Jeśli atmosfera w pracy, daje ludziom poczucie, bycia na właściwym miejscu i dążenia do wspólnego kierunku, a przy tym ich praca jest dobrze organizowana i zarządzana, to oznacza że jesteś dobrym liderem, który podąża za tym co dzieje się w firmie i informacjami do niego wpływającymi.

Słuchaj siebie. Mając otwarty umysł na siebie i innych, będziesz potrafił konstruktywnie komunikować się ze współpracownikami
i tworzyć realistyczne wizje przyszłości firmy.

Lider musi być częścią zespołu i to tą najważniejszą częścią. Musi być spoiwem, które trzyma zespół razem. Bycie liderem wcale nie zajmuje więcej czasu, niż bycie menedżerem. Różnica polega jedynie na tym, jak wkładamy serca w to, co robimy i ile dajemy z siebie.