Optymizm wkroczył w ekonomie!

1408611_76570866

Dość optymistyczne wskaźniki makroekonomiczne (np. wzrost średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw) i rosnąca liczba ofert pracy prowokują  do zastanowienia się nad gotowością polskich przedsiębiorstw do wejścia w okres ekonomicznego żywienia kraju.  By być w pełni przygotowanym na pokryzysowe realia, firmy w Polsce muszą być nastawione na osiąganie założonych celów, silnie zmotywowane do pracy, a liderzy pewni siebie. Doskonale muszą znać globalny biznes, a także wykazać się „miękkimi” umiejętnościami przywódczymi, które w praktyce okazują się często ważniejsze, niż sama wiedza praktyczna. Skuteczny manager jest umiejętnym słuchaczem, potrafi strategicznie myśleć i wydajnie współpracować z innymi. Niezbędna jest także weryfikacja stosowanych narzędzi polityki kadrowej i wypracowanie takich rozwiązań, które sprawdzą się zarówno w czasach dobrej koniunktury, jak i jej pogorszenia. Firmy czeka także niełatwe zadanie pogodzenia systemów wartości i interesów dwóch pokoleń pracowników.
Według rankingu Liderów Biznesu 2011 przeprowadzonego przez magazyn Forbes, Polscy liderzy biznesu dobrze zarządzają firmami, z dziesięciu pierwszych miejsc na liście, aż osiem należy do Polaków. Ich profesjonalizm doceniany jest także przez zagraniczne firmy i koncerny. Młodzi managerowie są bardziej pewni siebie, odważnie stawiają wymagania i oczekiwania finansowe. Starsi, nawet z dużo większym wykształceniem, boją się radykalnie walczyć o swoje. Wiedzą, że konkurencja jest duża. Chociaż w czasach recesji ważne jest, że mimo porażek, lider potrafi wyciągnąć wnioski na przyszłość i uczyć się ze zdobytych doświadczeń, to jednak nieudane próby postrzegane są jako brak umiejętności poradzenia sobie w kryzysie. Taka osoba, nawet z dużym doświadczeniem i doskonałym wykształceniem, jest dla pracodawcy niewiarygodna.
W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, przywódca musi nieustannie pilnować, by decyzje podejmowane z pozycji lidera, pozwalały na sprawne zarządzanie firmą, a także utrzymanie jej stabilnej pozycji w bardzo konkurencyjnym otoczeniu. W celu pogłębienia swojej wiedzy polecamy szkolenia zarządzanie. Skuteczny przywódca musi posiadać wizję, plan i energię do pracy. Kiedy wszyscy wątpią, on musi ufać swoim możliwościom i intuicji.