Co z tym autorytetem?

Odkąd istnieje człowiek, ma on do czynienia z władzą. Ktoś zawsze rządził kimś. Świat nigdy nie widział przerwy w takim stanie rzeczy. Nie jest tak tylko dlatego, że człowiek jest żądny władzy. Jest tak przede wszystkim dlatego, że sprawne i efektywne działanie społeczeństwa czy jakiejkolwiek innej grupy potrzebuje i zależy od dobrej jakości przywództwa.
Spójrzmy na jakąkolwiek organizację. W ogromnej mierze to od dobrego przywództwa zależy to jak będą pracowali pracownicy na poszczególnych szczeblach, jakie wyniki będzie osiągała firma, jak będzie postrzegana wewnątrz i na zewnątrz. A czym jest dobre przywództwo? Wiele jest do powiedzenia w tym temacie. Dobry przywódca czy menedżer to taki, który potrafi zaangażować swoich podwładnych. Dobry przywódca to też taki, który potrafi wzbudzić w nich motywację do lepszej pracy. Jest też osobą, która wspiera rozwój swoich pracowników i wiele, wiele innych. Jednak te wszystkie cechy mają swój początek. Tym początkiem jest autorytet.
Częstym sposobem obsadzenia stanowiska menedżera jest dziś awans wewnętrzny. Jest to jedna z najczęstszych (ale nie jedyna) sytuacji stwarzających problem ze wzbudzeniem autorytetu. Nowo wybrany menedżer, kiedyś kolega na tej samej pozycji, ma teraz zarządzać zespołem. Pojawia się problem z tym, jaką postawę przyjąć, jak zwracać się do pracowników, w jaki sposób budować autorytet, aby efektywność nie spadała. Budowanie autorytetu jest w tym momencie kluczową umiejętnością do zdobycia. Rozwiązuje ona bowiem wiele problemów, usprawnia delegowanie zadań i zarządzenie projektami, wzmacnia wizerunek przełożonego oraz podnosi wydajność pracy i klarowność relacji. Bez niego może dojść do chaosu, zbyt rozluźnionych relacji i spadku motywacji. Z nim praca nabiera tempa i kolorytu.

W celu zwiększenia swojej wiedzy z zakresu bycia autorytetem i dobrym przywódcą polecamy przywództwo szkolenia.