Kiedy przyda nam się wiedza z agile?

Z Img 425.jpg

Każda z osób pracujących w grupie zajmującej się realizacją projektów biznesowych, bądź też zatrudniona w firmie, gdzie takie grupy działają spotkała się z pewnością z określeniem agile. Czym konkretnie jest to chwytliwe i niezwykle popularne w dzisiejszych czasach słowo?

Czy agile szkolenia są czymś, czym warto się zainteresować w trosce o rozwój zawodowych kompetencji, zdobycie praktycznych umiejętności oraz polepszenie swojej pozycji na rynku pracy? Z pewnością. Poniżej dowiesz się, dlaczego.

Agile project management szkolenie, Scrum szkolenia

Zacznijmy od początku. Agile jest jedną z popularnych obecnie metod zarządzania projektami. Sam project management zaś to nic innego, jak szereg wszelkich czynności mających na celu doprowadzenie do pozytywnego zakończenia prac nad poszczególnymi projektami. Niegdyś działania związane z każdym z projektów wyglądały podobnie.

Ustalano odgórny plan, na podstawie którego wykonywane były wszelkie prace, budżet przeznaczony na konkretny projekt, harmonogram wykonywanych działań, termin zakończenia prac i sfinalizowania projektu i tak dalej.

O ile jednak podejście takie sprawdzało się w przypadku standardowych, nieskomplikowanych i jednopłaszczyznowych projektów, w przypadku tych znacznie bardziej złożonych – na przykład dotyczących oprogramowania – klasyczne podejście przestało spełniać swoją rolę. Wówczas ogłoszony został tak zwany manifest agile, z którego z czasem wykrystalizowało się zupełnie nowatorskie – i bardzo skuteczne – podejście.

Zgodnie z manifestem agile projektu nie powinno traktować się jak nierozerwalnej całości, która podlega stałemu planowi, w którym nie ma miejsca na zmiany. Projekt powinien być podzielony na poszczególne etapy, i to na tych etapach prowadzone powinny być prace.

Daje to możliwość płynnego wprowadzania niezbędnych zmian i poprawek, a tym samym zmniejsza ryzyko związane z możliwością opóźnienia, albo wręcz całkowitego niesfinalizowania konkretnego projektu. Znajomość agile to niezwykle praktyczna umiejętność, która przynieść może same korzyści.