Znamy najpopularniejsze błędy HR’owców!

hr

Proces rekrutacji to jeden z najistotniejszych elementów wpływających na efektywność w firmie. Dobry HR’owiec to klucz do sukcesu, a więc warto bliżej poznać i zrozumieć  proces rozmowy kwalifikacyjnej. Nie od dziś wiadomo, że zgrany team, komunikatywny, kreatywny zespół to najbardziej pożądany model kooperacji. Zanim jednak zapoznamy Was ze szczegółami związanymi z procesem rekrutacyjnym, chcielibyśmy przybliżyć błędy, których należy się wystrzegać w trakcie job interview.

Read more

„Kanapka” od Menadżera? – Czyli informacje zwrotne

clips

Na przełomie lat powstało wiele metod udzielania informacji zwrotnej. Co więcej, okazuje się, że modele te są coraz popularniejsze w środowisku menadżerskim i stają się dominującym stylem zarządzania w wielu firmach. W komunikacji interpersonalnej lider ma za zadanie nie tylko motywować, ale i korygować pracę swoich podwładnych. To dzięki dobrym stosunkom, umiejętności dostosowania poziomu komunikacji do rozmówcy i chęci rozwoju mamy możliwość rozwijania skrzydeł i poszerzania horyzontów. Chcesz wiedzieć, jak udzielić swojemu pracownikowi informacji zwrotnej? Oto najpopularniejsze sposoby.

Read more

Informacje zwrotne? Nowy styl zarządzania!

566060_99142722

Na efektywność firmy wpływa nie tylko organizacja pracy, ale i komunikacja interpersonalna. Niełatwą sztuką, zwłaszcza dla liderów, jest prowadzenie rozmów ze współpracownikami z zachowaniem pewnych zasad, które w żaden sposób nie powinny zostać naruszone. Mamy dzisiaj dla Was kilka wskazówek dotyczących udzielania informacji zwrotnych, zwracamy też szczególną uwagę na to, dlaczego należy kłaść na nie szczególny nacisk.

Read more

Jakich błędów w zarządzaniu musisz się wystrzegać?

freeimages.com

freeimages.com

Błędy popełniane w zarządzaniu mogą zarówno przynieść poważne konsekwencje w relacjach interpersonalnych, jak i zachwiać strukturę firmy. Często bywa tak, że pracownik obserwując szefa, absorbuje pewne jego cechy i zachowania, gdyż stara się upodobnić do lidera grupy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy z nas ma pewne słabości, a ludzka natura nauczyła nas reagować na zaistniałe już sytuacje, zamiast unikać potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Jak więc wystrzec się błędów popełnianych w zarządzaniu? Poznaj ich kategorię i klasyfikację.

Read more

Style kierowania – Jak można a jak warto rządzić?

Przywództwo i władza to jeden z ulubionych tematów rozmyślań, rozmów, dyskusji codziennych czy telewizyjnych. Każdy ma coś do powiedzenia o władzy. Oczywiście jest tak dlatego, że władza dotyczy każdego z nas. Wszyscy jesteśmy przez kogoś rządzeni, „trochę” mniej z nas jest rządzącymi. Najczęściej nasze pięć groszy, jakie chcemy dodać do komentarzy o władzy jest niepochlebne. Najczęściej uważamy, że my zrobilibyśmy to lepiej. Read more

Co z tym autorytetem?

Odkąd istnieje człowiek, ma on do czynienia z władzą. Ktoś zawsze rządził kimś. Świat nigdy nie widział przerwy w takim stanie rzeczy. Nie jest tak tylko dlatego, że człowiek jest żądny władzy. Jest tak przede wszystkim dlatego, że sprawne i efektywne działanie społeczeństwa czy jakiejkolwiek innej grupy potrzebuje i zależy od dobrej jakości przywództwa. Read more

1 2 3 4 5