Scrum – jak wdrożyć ten system zarządzania projektami w firmie?

Zarzdzania Img 50.jpg

Istnieją różne szkoły zarządzania. Jedne przekonują, że nie ma nic lepszego, niż zarządzanie projektami w standardowy sposób, polegający na modelu kaskadowym – zbierz wymagania od klienta na samym początku, wykonaj projekt według podanych przez klienta oczekiwań, przetestuj, czy wykonanie projektu przebiegło poprawnie, sprawdź, czy produkt spełnia oczekiwania klienta.

Inne szkoły zarządzania uczą, że oczekiwania klienta mogą się zmieniać i ważnym jest, by na każdym kroku komunikować się z klientem w celu upewnienia się, że klient otrzyma dokładnie to, czego chce.

Przechodząc z jednego typu zarządzania projektami na drugi należy pamiętać, że nie jest to zadanie łatwe. Zespół uprzednio pracujący nad projektem w inny sposób może mieć pewne trudności w adaptacji nowego modelu zarządzania spełniającego odmienne założenia.

Szkolenia scrum developer są niezmiernie przydatne w przeszkoleniu zespołu, by każdy z członków mógł zapoznać się z tym, czym jest agile i scrum i jak odnaleźć się w nowej metodologii. Szkolenie agile pomaga zrozumieć uczestnikom, że każdy z nich jest w tym samym stopniu odpowiedzialny za powodzenie projektu.

Ważne jest także to, by każdy uczestnik szkolenia zrozumiał, że w tej metodologii nie ma jednej osoby – kierownika – który będzie rozdzielał zadania i rozliczał pracowników z postępów w realizacji pracy – agile nie jest typem zarządzania, w którym jest miejsce na indywidualną pracę członków zespołu, lecz stawia na sukces wszystkich członków jako zespołu.

Szkolenie Agile Foundation Warszawa wprowadza uczestników w świat zwinnego zarządzania w przystępny i zrozumiały sposób, przekazując konstruktywne uwagi oraz jest świetnym sposobem na to, jak można wdrożyć zwinne zarządzanie do firmy.

Scrum może stać się częścią zwinnego zarządzania projektem na co dzień – zakłada on brak jednego managera, ale trzy role, które w pewien sposób mają rozgraniczyć obowiązki w zespole.

Project Management szkolenia podpowiadają, czy agile i scrum znajdą zastosowanie w określonym projekcie przedstawiając czynniki, które projekt powinien spełniać, lub założenia, których spełnianie zadecyduje, że to właśnie agile w połączeniu ze scrumem będą gwarancją sukcesu.