Czy każdy może zarządzać według metodyki agile?

Moe Img 193.jpg

Wbrew pozorom, zarządzanie z zastosowaniem zwinnej metodyki wcale nie jest takie łatwe, a już na pewno nie w sytuacji, w której osoby mające zarządzać projektem w stylu agile nie posiadają odpowiedniego przygotowania w postaci kursów i warsztatów w tej materii.

Obowiązkowo każda z osób, która chce pracować w projektach typu agile, powinna przejść project management szkolenia, z szczególnym uwzględnieniem projektów angażujących tematykę zwinnego zarządzania.

Wszystkim członkom zespołu przyda się szkolenie scrum developer – które traktuje, jak powinno się wykonywać swoje obowiązki w efektywny sposób z wykorzystaniem odpowiednich programów i narzędzi.

Zasady i założenia agile można poznać dzięki agile pm foundation – kurs ten przeszkoli największego laika od a do z w dziedzinie wiedzy o zwinnym zarządzaniu. Warto przystąpić później do egzaminu i powalczyć o otrzymanie certyfikatu, który może otworzyć wiele drzwi na naszej ścieżce zawodowej.

Scrum szkolenie w większym stopniu przekazuje wiedzę dotyczącą frameworka – scruma i pozwala połączyć wszystkie informacje w całość, dając niemalże przepis na sukces i pomyślne zakończenie projektu. Ogólem, osoby bez uprzedniego przeszkolenia mogą nie zrozumieć, czym dokładnie jest zwinne zarządzanie.

Aby mogły brać czynny udział w projektach, powinny zostać przeszkolone. Ponadto, wszystko zależy też od nabytych lub wrodzonych cech charakteru – w projektach agile nie sprawdzą się osoby czujące potrzebę stałego nadzoru, natomiast jest to idealna szansa na wykazanie się dla ludzi zdolnych do motywacji samego siebie, skupionych na realizacji zamierzeń i podążających przejrzystą drogą do osiągnięcia sukcesu.

W zwinnych zespołach nie ma tylko jednej osoby wyznaczonej do zarządzania projektem – w większości przypadków kierownikami projektu są wszyscy ci, którzy są zaangażowani w jego realizację. Doskonale wdrożony agile wraz z osobami spełniającymi się w roli członków zespołu agile może zagwarantować sukces projektu i przynieść odpowiednio wysokie zyski firmie.