Teczka pracownicza-co powinna wiedzieć każda kadrowa?

Teczka pracownicza

Przyjmując do pracy pracownika, który będzie zatrudniony na umowę o pracę musimy stworzyć dla niego akta pracownicze. Powszechnie występują one pod nazwą teczek pracowniczych. Taka taczka składa się z trzech części. W części A zamieszczamy dokumenty związane z przyjęciem do pracy.

Będzie tam więc kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy z poprzednich firm, ksero prawa jazdy czy książeczki wojskowej. W części B zamieszczamy dokumenty, które powstaną w trakcie trwania stosunku pracy na przykład umowę o pracę, zaświadczenia o szkoleniach okresowych.

Natomiast ostatnia część C przeznaczona jest na dokument wypowiedzenia i świadectwo pracy. Przed każdą częścią jest specjalna lista na której trzeba w kolejności wpływania wpisywać wprowadzane dokumenty. Na każdym dokumencie powinien być także naniesiony numer na przykład A-1, A-2 i tak dalej. Na wierzchu teczki jest specjalne miejsce gdzie można wpisać imię i nazwisko pracownika.

Wszystkie teczki najlepiej trzymać w segregatorach oddzielnych dla pracowników były i obecnych. W czasie kontroli Inspekcji Pracy kontroler zwykle prosi o jedną teczkę byłego pracownika i jedną obecnego.

foto: http://pl.freeimages.com/photo/folders-1240951