Informacje zwrotne? Nowy styl zarządzania!

566060_99142722

Na efektywność firmy wpływa nie tylko organizacja pracy, ale i komunikacja interpersonalna. Niełatwą sztuką, zwłaszcza dla liderów, jest prowadzenie rozmów ze współpracownikami z zachowaniem pewnych zasad, które w żaden sposób nie powinny zostać naruszone. Mamy dzisiaj dla Was kilka wskazówek dotyczących udzielania informacji zwrotnych, zwracamy też szczególną uwagę na to, dlaczego należy kłaść na nie szczególny nacisk.

Czy istnieją podstawowe zasady poprawnego udzielania informacji zwrotnych? Oczywiście, menadżer musi pamiętać, aby komunikując się z pracownikiem zadbać o jego dobre samopoczucie, strefę komfortu i rozwój umiejętności. Warto też zaznaczyć, ze informacja zwrotna powinna zostać przekazana zaraz po wydarzeniu, którego dotyczy. Nie należy czekać, aby sprawa nabrała rozmachu i wywołała burzę w firmie. Warto więc personalnie przekazać swoje spostrzeżenia, kierując je bezpośrednio do osoby, której dotyczą. Pamiętajmy jednak, że nie w naszej gestii jest ocena czyichś zachowań, podważanie autorytetu czy kompetencji. Udzielanie informacji zwrotnej to rzetelne poinformowanie o swoich spostrzeżeniach, powinniśmy jedynie opisać pewne zachowania konkretnie i rzeczowo, odwołując się do zaistniałych faktów. Nie możemy również pozbawić pracownika możliwości wytłumaczenia i wyjaśnienia swojego zachowania. Każdy ma prawo do własnej opinii, stanowiska i spostrzeżeń, należy więc szanować zdanie drugiej osoby i umiejętnie dostosować ton rozmowy do „odporności” pracownika. Pamiętajmy, że właściwe dozowanie informacji, zwłaszcza korygujących, to klucz do sukcesu.

people

freeimages.com

Warto pamiętać, że poprzez udzielanie informacji zwrotnej pobudzamy kreatywne myślenie pracowników, bowiem znalezienie się w niekomfortowej sytuacji wymaga asertywnych zachowań, a dodatkowo pozwala wypracować pewne narzędzia do realizacji ściśle określonych celów. Co więcej, pracownik przy wsparciu menadżera, racjonalnej argumentacji z jego strony, spokojnej, dystyngowanej rozmowy nabywa poczucia odpowiedzialności i podświadomie samodzielnie zaczyna dążyć do wprowadzenia zmian. Pozytywnym skutkiem udzielania informacji zwrotnej jest również budowanie i umacnianie relacji przełożony-podwładny, która poprzez podkreślenie pozytywnych obszarów pracy umacnia w pracowniku poczucie, że w danym obszarze dobrze wykonuje swoją pracę. To oczywiście nieliczne korzyści napływające z udzielania informacji zwrotnych. Warto jednak pamiętać, że to jedno z najważniejszych narzędzi, którymi lider wzmacnia zachowania, pożądane postawy lub wskazuje elementy wymagające poprawy i modyfikacji.

ps. polecamy: asertywność szkolenie