Skuteczne zarządzanie projektami

W każdej średniej i większej firmie mamy do czynienia z projektami. A skoro są projekty, trzeba nimi zarządzać. Co w tym trudnego? – może paść pytanie. Cóż, wielu może zarządzać projektami, ale zawsze można robić to lepiej. Można zarządzać projektami powoli lub szybko, skutecznie lub mniej skutecznie, popełniając dużo albo mało błędów.
Międzynarodowy instytut zrzeszający ekspertów z dziedziny zarządzania projektami PMI (Project Management Institute) opracował standardy zarządzania projektami. Stosując się do tych standardów można uniknąć wielu błędów. PMI dzieli zarządzanie projektami na fazy, inaczej grupy procesów. Fazą kluczową dla powodzenia projektu jest faza rozpoczęcia, w której następuje definiowanie projektu. Na tym etapie może pojawić się kilka bardzo często popełnianych błędów, które łatwo przeoczyć a tym samym stracić wiele czasu na nieefektywny projekt. Równie ważne są kolejne etapy zarządzania projektem, takie jak planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola oraz zakończenie.
Osoby mające do czynienia z projektami mogą znacznie wzbogacić swoją wiedzę oraz zwiększyć swoją skuteczność, poznając standardy zarządzania projektami wg PMI i najczęściej popełniane błędy w tego typu zadaniach. Dziś nie ma problemu ze znalezieniem szkoleń na rynku wyposażających uczestników w tę wiedzę i umiejętności.