Konflikt – jak się zachować, żeby skutecznie go rozwiązać i nie pogorszyć sytuacji?

Z konfliktami mamy do czynienia na co dzień. W większej grupie ludzi niemożliwym jest, by wszyscy mieli takie samo zdanie i zgadzali się we wszystkim. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie jaki jest proces konfliktu. Współczesne badania psychologiczne wyraźnie podkreślają, że im lepiej człowiek zna procesy, którym podlega, tym bardziej staje się ich świadom, czyli staje się ich podmiotem, a nie przedmiotem. Samo poznanie mechanizmów konfliktu może uchronić nas przed jego eskalacją. Skąd możemy czerpać informacje na ten temat? W jaki sposób możemy nauczyć się skutecznego rozwiązywania konfliktów?

Niedawno firma szkoleniowa Gamma poszerzyła swoją ofertę o szkolenia menedżerskie. Wśród nich znalazło się miejsce dla szkoleń dotykających problematyki konfliktów i sposobów radzenia sobie z nimi. Proponowane szkolenie. Proponowane szkolenie poza zrozumieniem procesu, wyposaży uczestników w praktyczne narzędzia, które ułatwią przeciwdziałanie konfliktom lub/i będą pomocne w jego rozwiązaniu na poziomie integratywnym (realizacja interesów wszystkich stron sporu). Podczas szkolenia, jego uczestnicy będą mieli okazję, by poznać psychologiczną stronę konfliktu. Poprzez symulację, umożliwione zostanie doświadczenie na sobie poszczególnych etapów spirali konfliktu. Co więcej, będą mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia strategii radzenia sobie z poszczególnymi programami w konflikcie, a także określenie własnych programów. I najważniejsze, czyli to, co sprawia, że nawiązywanie porozumienia jest takie trudne – zarządzanie emocjami.

Podsumowując, jeżeli czujesz, że Twój metody rozwiązywania konfliktów nie przynoszą oczekiwanego skutku, a nie wiesz gdzie szukać pomocy – wypróbuj firmę szkoleniową Gamma. Zacznij zmianę na lepsze już dziś!