Jak zbudować zespół?

Budować zespół można na wiele sposób. Najprzyjemniejszym dla samych zainteresowanych jest sposób, w którym wykorzystuje się szkolenia oparte na integracji. Integracja to słowo nasuwające pozytywne skojarzenia i słusznie. Szkolenia, opierające się na wspólnych zadaniach i wyzwaniach, pozwalają zespołowi poznać się nawzajem. Nauczyć w bezpieczny sposób komunikować się ze sobą. Takie ćwiczenia pomagają zrozumieć i nauczyć grupę, iż cel zespołu jest ważniejszy od indywidualnego.

Trenerzy są tu bardzo ważni. Omawiają oni rezultaty i przebieg każdego zadania. Pomagają zwrócić uwagę na to, co można i warto ulepszyć i mówią jak tego dokonać. Dzięki ich wieloletniemu doświadczeniu każdy zespół może stać się zespołem marzeń, czyli takim, który będzie działał wspólnie, a nie przeciwko sobie.

Budowanie zespołu przy pomocy trenerów jest bezpiecznym i efektywniejszym sposobem, niż pozwolenie im samym na ‘dotarcie się’. Aby w pełni móc wykorzystać potencjał grupy, każdy z jej członków musi zrozumieć, że jest jej zasobem i że każdy w zespole wnosi, choć może odmienny, to równie ważny wkład.

Szkolenia w tym zakresie, nie tylko poprawiają komunikatywność między uczestnikami, ale też sprzyjają lepszemu poznaniu się nawzajem i zwiększeniu poziomu zaufania.