Jak wykorzystać swój potencjał, czyli czym jest Coaching?

Obserwując swoje zachowanie, jak i działania moich znajomych, doszłam do pewnego smutnego wniosku. Wszystkim nam udzielił się marazm i przygnębienie. Z coraz mniejszą chęcią chodzimy na uczelnię, mając w głowie obecną sytuację na rynku pracy i perspektywę spędzenia znacznej części życia w miejscu, które dodatkowo zabije naszą kreatywność. Zaczęłam się w związku z tym zastanawiać: „Jak to zmienić? Jak obudzić dawny entuzjazm, a jednocześnie odnaleźć motywację do działania? Z pomocą przyszedł mi internet i strona http://coaching.projektgamma.pl. Prawdę powiedziawszy niewiele wtedy wiedziałam o coachingu, ani co on oznacza. Oczywiście kiedyś ta nazwa obiła mi się o uszy, jednakże do tej pory kojarzyłam ją tylko jako „coś związanego ze szkoleniami”. Wkrótce dane było mi jednak poznać efektywność i działanie coachingu.

Ponieważ wielu czytelników może mieć wątpliwości dotyczące tego, czym dokładnie jest coaching, pozwolę sobie zacytować jedną z definicji, której autorem jest Robert Hargrove, a która szczególnie przypadła mi do gustu i według mnie najlepiej oddaje ideę coachingu: „Coaching polega na inspirowaniu do działania, na wyznaczaniu ambitnych celów, rozbudzaniu aspiracji, a następnie na partnerstwie z podopiecznym w celu stworzenia nowych możliwości”.

Co z tego wynika? Oznacza to, że to MY, coachowani, musimy mieć poczucie, że mamy kontrolę nad swoim życie i to do NAS należy decyzja i odpowiedzialność za zmianę.  Coach, czyli nasz przewodnik w procesie coachingu, nie powinien podsuwać nam gotowych rozwiązań, lecz skłonić  do refleksji, by zwiększyć nasze zaangażowanie w realizację. Coacha można więc uznać za „zasób” coachowanego. Coach powinien wyznaczać zadania, których realizacja pomoże nam w osiąganiu założonych celów, pokonywaniu ograniczeń i weryfikacji przekonań na temat świata , innych ludzi i siebie.

Zagłębiając się bardziej w tematykę coachingu dotarłam do podziału w zależności od jego celu. Wyróżniamy m.in.:

–        Life coaching (skupia się na osobistych celach i problemach coachowanego, jednakże zawodowe tematy mogą zostać poruszone przez coacha w przypadku, gdy praca ma wpływ na życie prywatne coachowanego)

–        Coaching sportowy (ma na celu poprawę osiągnięć sportowców w dziedzinach, w których trenują)

–        Coaching sprzedażowy (służy rozwojowi umiejętności sprzedażowych; dedykowany jest pracownikom działów handlowych / pracownikom działów sprzedaży, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem)

–        Coaching kompetencyjny (ma na celu rozwój wybranych kompetencji, oraz zmotywowanie i pomoc w pokonaniu oporu coachowanego w zakresie zastosowania zdobytych umiejętności w praktyce. Z założenia coaching ten opiera się na jednej, konkretnej kompetencji).

–        Executive coaching (Coaching wyższej kadry zarządzającej prowadzony w celu ulepszenia sposobu podejmowania decyzji strategicznych i w celu rozwoju zdolności przywódczych.)

Z uwagi na cel, który chciałam osiągnąć i poprawę mojej motywacji i nastawienia, moją uwagę przykuł coaching kompetencyjny. Oferta firmy szkoleniowej Gamma w swojej ofercie coachingu kompetencyjnego pisze o obiecujących korzyściach zarówno dla jego uczestników, jak i organizacji.

Uczestnik coachingu ma możliwość rozwoju określonej kompetencji i wykorzystania drzemiącego w nim potencjału co istotnie przekłada się na wzrost jego skuteczności w zakresie realizacji określonych zadań. Co więcej, coachowany pokonuje wewnętrzne bariery, które w przyszłości mogłyby utrudnić mu stosowanie nabywanej wiedzy i umiejętności w praktyce, a także zyskuje pewność siebie. Pracownik poddany coachingowi ma także szansę odkryć wewnętrzną motywację do pracy i znaleźć czynniki, które pozytywnie wpływają na jego efektywność i zaangażowanie w przydzielone mu zadanie. Na koniec to, co bardzo istotne dla ogarniętych marazmem studentów: coaching pomaga w rozwijaniu twórczości i utrzymywaniu optymalnej intelektualnej stymulacji poprzez uczestnictwo w dyskusjach dotyczących ważnych pomysłów.

Co z korzyściami płynącymi z coachingu dla organizacji?  Rozwój określonych kompetencji u pracowników poprzez coaching może mieć kluczowy wpływ na zwiększenie ich efektywności zarówno zakresie realizacji celów indywidualnych, jak i zespołowych. Co więcej, coach może pomóc coachowanym w zwiększeniu motywacji, poprzez wskazanie  i uświadomienie im jakie czynniki mają wpływ na ich skuteczność i komfort w miejscu pracy. Zwiększeniu motywacji służy także docenianie pracowników, traktowanie ich podmiotowo, a także poprzez zaoferowania im działania rozwojowego skoncentrowanego na ich faktycznych potrzebach. Aby bardziej  precyzyjnie gospodarować dostępnymi środkami i dać możliwość dokładniejszego sprawdzenia efektów oferowanych w ramach organizacji działań rozwojowych, ważny jest rozwój tych kompetencji i aspektów, które zostały uznane przez organizację za kluczowe dla stanowiska zajmowanego przez coachowanego. Coaching pozwala także sporo zaoszczędzić, jednocześnie podnosząc kwalifikacje pracowników. Organizacja korzystająca z tego typu szkolenia oszczędza zarówno na kosztach powtarzania szkoleń o podobnym zakresie tematycznym, jak i na spadku produktywności w przypadku, gdy pracownik jest nieobecny na szkoleniu.

Podsumowując, coaching jest pod względem kosztów, najbardziej efektywnym sposobem na wykorzystanie zasobów w miejscach, i dla osób, które przede wszystkim tego potrzebują.

Pozytywnych stron i korzyści z coachingu jest bardzo wiele, wystarczy tylko chcieć coś zmienić. Jednak istnieją pewne trudności, jakie trzeba przezwyciężyć, by szkolenie było efektywne. Co to za trudności?

–        Każdy z nas ma potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że niechęć do zmiany jest powodowana przez lęk przed zmianami. Naszym zadaniem jest go pokonać i zaufać coachowi, i jego metodom.

–        Problemy z samooceną są równie ważnym czynnikiem. Zmiana może wymagać przyznanie się do tego, że do tej pory popełniali błędy, co w efekcie może wpłynąć na ich samoocenę i poczucie własnej wartości.

–        Niechęć do wzięcia odpowiedzialności za rezultaty. Rozwój oznacza wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny i działania. Łatwo jest powiedzieć, że to wina kogoś innego/całego świata tylko nie nas.

Jak pokonać te przeszkody?

Po pierwsze, musimy poczuć, że pragnienie zmiany wychodzi od nas, to my, coachowani jej chcemy, nie jest nam narzucana. Waźnym elementem coachingu jest także możliwość wyboru scenariusza działania (Jak?/ Kiedy? W jakim kierunku?). Co jeszcze? Zachęta! Może ona przybrać formę możliwych korzyści, lub strat.

 

Czy coaching rzeczywiście jest taki efektywny? Mam nadzieję niebawem się o tym przekonać, ponieważ lista korzyści, jakie mogę osiągnąć dzięki szkoleniu tego typu wygląda zachęcająco. Oczywiście nic nie stanie się od razy, jednak wydaje mi się, że warto poświęcić trochę czasu na swój rozwój i zbudowanie samooceny na solidnych fundamentach. Według mnie odmiana coachingu kompetencyjnego stanowi szansę dla wszystkich ludzi, którzy stracili serce do swojej pracy i mają wrażenie, że stoją w miejscu, zamiast rozwijać swoje umiejętności i wykorzystywać drzemiący w nich potencjał. Ale nie tylko! Wielu kreatywnych, młodych ludzi na początku swojej kariery zawodowej także potrzebuje motywacji i przewodnika, by odkryć swoje atuty i kompetencje. Pokładam duże nadzieje w coachingu i jeżeli u mnie ta metoda się sprawdzi, z pewnością polecę ją znajomym.