Czym różnią się kobiety i mężczyźni na stanowisku menadżera?

Kobieta zarządzająca jak matka, ciepła i opiekuńcza, a mężczyzna chłodny i twardy. To stereotyp, czy ma coś wspólnego z rzeczywistością? Czy płeć ma tu jakieś znaczenie?

Według badań CBOS z 2006 roku, prawie połowie badanych było obojętne czy współpracują z mężczyznami, jeżeli jednak mieliby wybierać zarówno kobiety jak i mężczyźni woleliby żeby szefował im mężczyzna. Pewne jest, że zarządzający mężczyźni to większość (obecnie jest ich około 65 procent). Jednak czy za tą przewagą liczebną idzie też jakościowa?

Szereg badań pokazał, że różnica w stylu zarządzania między płciami istnieje realnie. Mężczyźni lubują się w hierarchiczności i rywalizacji. Chcą utwierdzania swojej pozycji i siły. Kobiety są bardziej demokratyczne, zależy im na dobrych relacjach i wypracowywaniu kompromisów. Ich zarządzanie jest bardziej partnerskie.

Mężczyźni opierają się na rozumie i logicznej kalkulacji, panie zaś używają swojej inteligencji emocjonalnej, by zrozumieć swoich współpracowników i wykorzystać ich mocne strony, zamiast dyrektywnego narzucania swojego punktu widzenia.

Panowie często stosują w relacjach język ‘władzy’, oparty na poleceniach. Piękna płeć stawia zaś na delikatniejszy sposób wywierania wpływu, mniej zdecydowanie wysyłając komunikaty.

Kobiety chętniej nagradzają, mężczyźni zaś stosują częściej system kar. Szefom płci męskiej przypisuje się również zdolność szybkiego podejmowania decyzji i większą samodzielność przy tym. Menedżerki częściej zasięgają rady innych, ale też biorą pod uwagę więcej
aspektów problemu. Wydłuża to jednak proces podejmowania przez nie decyzji.

Kobietom brakuje przebojowości i pewności siebie. Męska kadra zarządzająca o wiele rzadziej ma z tym problemy. Panie jednak są bardziej odporne na trudności i silne psychicznie. Co bardzo pomaga w sytuacjach kryzysowych.

Kobiety i mężczyźni różnią się pod względem zarządzania. Jednak nie można ich wartościować jako lepszy i gorszy. Każdy z nich ma szereg zalet, a w dzisiejszych czasach kobiety stają się coraz bardziej męskie, a mężczyźni kobiecy, co sprawia że mogą czerpać z
obu perspektyw.

To, jakim jest się menedżerem, wynika z kombinacji umiejętności, cech charakteru i doświadczenia. Płeć, w statystykach jest przyczyną pewnych różnic, ale nie przesądza o nich. Każdy zna jakiś wyjątek. Najważniejsze to, jak najwięcej uczyć się od siebie nawzajem i zarządzać w zgodzie z nami.