Jakie są cechy prawdziwego lidera?

Szkolenia Menadzerskie

Wiele mówi się o liderowaniu jako wymarzonej pozycji zawodowej dla ambitnych pracowników. Z tą funkcją wiąże się jednak duża odpowiedzialność i warto zastanowić się, jakie cechy powinien posiadać idealny lider.

W Stanach Zjednoczonych zostały przeprowadzone badania, mające wykazać, czy istnieją cechy wspólne dla liderów, którzy włożyli wiele wysiłku w przełamanie kryzysu w firmie i doprowadzili ją ponownie w etap rozwoju. Badanie potwierdziło istnienie takich cech. Wśród uczestników wykryto kilka podobnych cech, m.in. bardzo silną wytrwałość, pokorę, zdolność do nauki, czy zmotywowanie do zdobywania mądrości.

Ponadto, liderzy ci wykazywali się także wiarygodnością, byli osobami godnymi zaufania. Jak można rozpoznać taką osobę? Chodzi
o tzw. integralność wewnętrzną, tzn. słowa, czyny tej osoby stanowią pełną spójną całość, jest ona konsekwentna w swym myśleniu
i działaniu, niezależnie od miejsca i okoliczności. Integralność łączy się z wiarygodnością, czyli wiernością co do wyznawanych zasad. To ona wpływa na to, kim jesteśmy, a to zaś decyduje o tym, jak się zachowujemy. Już Sokrates twierdził, że kluczem do zdobycia zaufania jest autentyczność.

Jak dowodzą badania, ludzie nie są skłonni podążać za tymi, których słowa nie są współbieżne z zachowaniem. Oceniamy innych bowiem ze względu na ich czyny, a nie tylko – choćby bardzo piękne – słowa. Kolejną cechą wyróżniającą lidera, powinien być jego entuzjazm, wiara w marzenia, nastawienie na osiąganie celów, duża determinacja w działaniu. Lidera powinna zatem cechować umiejętność zarażania entuzjazmem innych, w ten sposób skłaniająca ich do rozpoczęcia zaproponowanego przez niego przedsięwzięcia.

Ponadto lider powinien umieć pomagać innym w stawaniu się tym, kim oni chcą się stać. Kiedyś kierowanie ludźmi opierało się głównie na wydawaniu pleceń, obecnie coraz modniejsza staje się koncepcja przywództwa jako służby wartościom, promująca traktowanie człowieka jako podmiotu mającego swoje pragnienia, potrzeby, wartość i potencjał, a zadaniem dobrego lidera jest wydobycie tych najlepszych cech z każdego człowieka.

Warto zdać sobie sprawę, że lider to osoba, która w jakimś stopniu bierze na siebie odpowiedzialność za życie innych ludzi, za wspólne dojście do celu. Podejmuje inicjatywę, zdobywa wiedzę, dba o swoich współpracowników, inwestuje czas w te relacje, motywuje pracowników, zaraża swym entuzjazmem.

Bardzo ważne, aby lider – czegokolwiek oczekując od innych, najpierw wymagał od samego siebie.