Podsumowanie szkolenia „Train the Trainer”

rozwoj-osobisty

W dniach 18-19 stycznia odbyło się szkolenie Train the Trainers dla firmy OKI. To dwudniowe szkolenie przeprowadził trener Dawid Didiuk. Celem szkolenie było zdobycie umiejętności z zakresu sposobu oraz metod wykorzystywanych w pracy trenera oraz osób pracujących na stanowiskach HR w swoich firmach. Szkolenie było przeprowadzone od podstaw, czyli stworzenia programu szkolenia, przedstawienie różnych sposobów nawiązania kontaktu z grupą oraz właściwego przeprowadzenia szkolenia zgodnie jego planem. W czasie trwania szkolenia trener pokazał jak prawidłowo zauważyć i kreślić potrzeby rozwojowe szkoleniowców.

Na szkoleniu najbardziej uczestników zainteresowały następujące temat:

  • Praca z trudnym klientem – temat z obszaru mojej codziennej pracy
  • cykl uczenia się – porządkowania wiedzy
  • praca nad przeszkadzającymi uczestnikami
  • Cykl Kolba
  • Obiekcje
  • Prowadzenie szkolenia
  • Jak kontrolować szkolenie

Jednak ze szczególną uwagą uczestnicy wysłuchali tematu Zarządzanie grupą i trudnymi uczestnikami.

Przyszli trenerzy skomentowali to szkolenie zamknięte jako konkretne, merytoryczne, wiedza „w pigułce”. Innym osobą z kolei bardzo odpowiadały przykłady które demonstrował trener. Były one bardzo konkretne, super przedstawione w kontekście technik sprzedaży.

Trener tego szkolenia został bardzo wysoko oceniony, bo dostał aż 4,8 punktów. Cenili go za świetne dotarcie do grupy, tempo pracy, energię dzięki której rozruszał grupę.

Przyszłościowo uczestnicy szkolenia wyrazili chęć uczestnictwa w szkoleniu end-user.